Premis Lambda 2015

Fotografia – Còmic – Poesia – Conte

 

Nova edició dels Premis Lambda, aquí podeu consultar les bases de cada categoria:

 

Bases del 19è PREMI LAMBDA de Fotografía 2015

 

A. L’objectiu d’aquest premi és fomentar la producció fotogràfica de temàtica LGTB que contribueixi al reconeixement social del col·lectiu LGTB, finalitat primordial de l’entitat organitzadora, el Casal Lambda.

 

B. Poden optar al 18è Premi Lambda de Fotografia totes aquelles fotografies que no hagin estat premiades en altres concursos, ni hagin estat presentades a cap certamen pendent d’adjudicació, ni hagin estat editades en cap publicació, revista o qualsevol altre format.

 

C. Les obres han de presentar-se en blanc i negre o en color amb unes dimensions de 21cm x 29,50cm (DINA4).

 

D. Cada obra portarà un títol. Dins d’un sobre tancat hi haurà les dades de l’autor/a (nom, cognom, domicili, telèfon, i adreça electrònica), un pseudònim (en el cas que desitgi que el seu nom resti confidencial), una fotocòpia del DNI i una declaració signada per l’autor/a on certifiqui que l’obra és original i inèdita, i que en posseeix tots els drets. Els autors es comprometen a no retirar les obres abans de fer-se públic el veredicte del jurat.

 

E. La dotació d’aquest 19è Premi Lambda de Fotografia és de 250€. El premi podrà ser declarat desert. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

Bases del 18è PREMI LAMBDA de Còmic 2015

 

A. L’objectiu d’aquest premi és fomentar la realització i difusió de còmics de temàtica LGTB que contribueixi al reconeixement social del col·lectiu LGTB, finalitat primordial de l’entitat organitzadora, el Casal Lambda.

 

B. Poden optar al 18è Premi Lambda de Còmic tots aquells còmics de temàtica LGTB, escrits o traduïts al català que no hagin estat premiats en altres concursos, ni hagin estat presentats a cap certamen pendent d’adjudicació, ni hagin estat editats en cap publicació, revista o qualsevol altre format.

 

C. La historia haurà de constar d’un mínim de 2 pàgines i un màxim de 4, en format DINA4 o proporcional, i en qualsevol tècnica. En cas de no dominar la retolació dels textos es permetrà que el títol i els textos siguin fets a llapis, adjuntant-hi en tot cas el text escrit.

 

D. Es presentaran 5 còpies, amb el títol i el lema que s’hagin escollit. S’hi adjuntarà un sobre tancat, on s’escriurà a l’exterior el títol i el lema utilitzat. A dins hi constaran les dades de l’autor/a (nom, cognom, domicili, telèfon, i, adreça electrònica), un pseudònim (en el cas que desitgi que el seu nom resti confidencial), una fotocòpia del DNI i una declaració signada per l’autor/a on certifiqui que l’obra és original i inèdita, i que en posseeix tots els drets. Els autors es comprometen a no retirar les obres abans de fer-se públic el veredicte del jurat.

 

E. La dotació d’aquest 18è Premi Lambda de Còmic és de 250€. El premi podrà ser declarat desert. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

 

Bases del 14è PREMI LAMBDA de Poesia 2015

 

A. L’objectiu d’aquest premi és fomentar la creació i difusió de poemes de temàtica LGTB que contribueixi al reconeixement social del col·lectiu LGTB, finalitat primordial de l’entitat organitzadora, el Casal Lambda.

 

B. Poden optar al 14è Premi Lambda de Poesia tots aquells poemes de temàtica LGTB, escrits o traduïts al català que no hagin estat premiats en altres concursos, ni hagin estat presentats a cap certamen pendent d’adjudicació, ni hagin estat editats en cap publicació, revista o qualsevol altre format.

 

C. La participació podrà constar d’un o més poemes, independents o relacionats entre sí, d’una llargada total d’entre 50 i 100 versos aproximadament escrits en Word.

 

D. Se’n presentaran 7 còpies, amb el títol i el lema que s’hagin escollit. S’hi adjuntarà un sobre tancat, on s’escriurà a l’exterior el títol i el lema utilitzat. A dins hi constaran les dades de l’autor/a (nom, cognom, domicili, telèfon i adreça electrònica), un pseudònim (en el cas que desitgi que el seu nom resti confidencial), una fotocòpia del DNI i una declaració signada per l’autor/a on certifiqui que l’obra és original i inèdita, i que en posseeix tots els drets. Els autors es comprometen a no retirar les obres abans de fer-se públic el veredicte del jurat.

 

E. La dotació d’aquest 14è Premi Lambda de Poesia és de 250€. El premi podrà ser declarat desert. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

 

Bases del 14è PREMI LAMBDA de Conte 2015

 

A. L’objectiu d’aquest premi és fomentar la realització i difusió de contes de temàtica LGTB que contribueixi al reconeixement social del col•lectiu LGTB, finalitat primordial de l’entitat organitzadora, el Casal Lambda.

 

B. Poden optar al 14è Premi Lambda de Conte tots aquells contes de temàtica LGTB, escrits o traduïts al català que no hagin estat premiats en altres concursos, ni hagin estat presentats a cap certamen pendent d’adjudicació, ni hagin estat editats en cap publicació, revista o qualsevol altre format.

 

C. El conte haurà de tenir un mínim de 5 pàgines i un màxim de 10, format DINA4, escrites en Word, a doble espai i cos lletra 12.

 

D. Se’n presentaran 7 còpies, amb el títol i el lema que s’hagin escollit. S’hi adjuntarà un sobre tancat, on s’escriurà a l’exterior el títol i el lema utilitzat. A dins hi constaran les dades de l’autor/a (nom, cognom, domicili, telèfon, i si en té, adreça electrònica), un pseudònim (en el cas que desitgi que el seu nom resti confidencial), una fotocòpia del DNI i una declaració signada per l’autor/a on certifiqui que l’obra és original i inèdita, i que en posseeix tots els drets. Els autors es comprometen a no retirar les obres abans de fer-se públic el veredicte del jurat.

 

E. La dotació d’aquest 14è Premi Lambda de Conte és de 250€. El premi podrà ser declarat desert. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

BASES GENERALS DELS PREMIS LAMBDA 2015

 

Els jurats dels Premis Lambda estaran formats per persones especialment sensibilitzades en cada una de les categories. Actuarà de secretari/a, sense vot, una persona nomenada per la Comissió Permanent.

 

No podrà concórrer als Premis cap membre de la Comissió Permanent del Casal Lambda ni cap persona guanyadora d’edicions anteriors, dins la mateixa categoria, si no han transcorregut cinc anys. La presentació d’originals pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

 

L’objectiu dels Premis Lambda és estimular la creació d’obres artístiques que contribueixin al reconeixement social del col·lectiu LGTB. L’expressió artística és fonamental per a la consecució d’aquest objectiu, tal com ho demostra la llarga història del moviment.

 

Les obres aspirants als Premis Lambda 2015 hauran de ser lliurades personalment o trameses per correu certificat, a la seu del Casal Lambda, al c/ Verdaguer i Callís, 10 - 08003 de Barcelona, tot indicant-ne la categoria: Premi Lambda de Fotografia / Còmic / Poesia / Conte. El termini de presentació es clourà el dia 20 de novembre de 2015 a les 21 hores.

 

El lliurament dels Premis tindrà lloc durant el sopar de Nadal que se celebrarà el dia 18 de desembre. L’organització es reserva el dret de publicar total o parcialment les obres presentades, en les seves publicacions.

 

Les obres no premiades de fotografia i còmic, podran ser retirades de la secretaria del Casal Lambda durant els mesos de febrer i març de 2016, previ avís i presentant-hi el justificant expedit per la secretaria receptora o el servei de correus.

 

Les obres que no hagin estat retirades durant aquest termini seran incorporades al centre de documentació del Casal. Per contra, no seran retornats cap dels exemplars de poesia i conte concursants. A partir de la data del lliurament dels premis i fins a finals de gener, les obres guanyadores i/o dels i de les participants dels premis de fotografia i còmic podran ser exposades al Casal.

 

Molta inspiració, doncs, i molta sort!

 

Per a més informació:

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tlf: 933 195 550

 

Tríptic de les bases en pdf Part 1 Part 2

Signat el compromís per implementar la llei contra la LGTBIfòbia

 

Aquest dimarts a les 12.30h al monument en memòria dels gais, lesbianes i persones transsexuals represaliades del Parc de la Ciutadella de Barcelona, la Plataforma LGTBIcat ha organitzat un acte per que els partits polítics que es presenten a les eleccions del 27 de setembre signessin un compromís polític per implementar la llei contra la LGTBIfòbia. Representants de Junts Pel Si (Anna Simó), PSC (Raúl Moreno), Catalunya Si Que Es Pot (David Companyon) i la CUP (Anna Gabriel) han signat el document de compromís aquest matí acompanyats dels representants de la Federació Plataforma LGTBICat, Eugeni Rodríguez, Joaquim Roqueta i Emilio Ruiz.

 

TEXT DEL COMPROMÍS:

 

Compromís polític per implementar la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Davant les properes eleccions al Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2015, les candidatures sotasignats ens comprometem a implementar la Llei 11/2014 de 10 d’octubre immediatament és constitueix el nou Parlament.

Aquest acord es signa a petició de la Federació Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya.

 

0- Implementació en tota la seva extensió de la “Llei 11/2014 de 10 d’octubre per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia”.

1- Elaboració amb caràcter d’urgència dels decrets necessaris per a la creació dels organismes que estableix la llei i que possibilitaran la posada en marxa d’accions precises per sancionar i fer cumplir aquesta llei, complint així els articles del 31 al 38 de la llei.

2- Implementació, en tota la seva extensió, de l’article 12 de la llei, principal dispositiu per engegar mesures proactives per afavorir una societat respectuosa amb la diferència per qüestions de gènere, d’expressió de genere d’orientació sexual i afectiva i familiar.

3- Implementació immediata de l’article 16 per establir polítiques contundents i continuades vers a la prevenció del VIH.

4- Implementació immediata de l’article 21 que comanda establir mesures eficaços per fer front a les discriminacions que pateixen treballadors i treballadores lesbianes, gais i trans a la feina.

5- Signar els convenis que estableix la llei per desenvolupar de forma complerta totes les garanties en drets que contempla la llei. Donar suport a les entitats que lluiten pels drets i llibertats lgtbi. Entitats que de forma organitzada han anat donant resposta a les necessitats del nostre col·lectiu: treball, immigració, salut, gent gran, famílies, memòria històrica, cultura, joves, educació, homofòbia, lesbofòbia, transfòbia i bifòbia.

 

Barcelona 22 de Setembre de 2015.

 

 
Anna Simó, Junts Pel Si   Raúl Moreno, PSC
     
 
David Companyon, Catalunya Si Que Es Pot   Anna Gabriel, CUP

 

Document signat (pdf)

porn

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Veure Política